AWAS Buku-Buku Beracun Di Sekitar Anda…

Jika kita ke toko buku, terkadang tertarik dengan suatu buku. Namun jangan tergesa-gesa dahulu untuk membelinya. Lihat dulu pengarangnya. Apakah dari Ahlus Sunnah wal jama’ah atau bukan. Kalo perlu, lihat juga penerjemahnya (untuk yang bahasa Indonesia) dan penerbitnya. Jangan sampai kita salah di dalam memilih buku.

Pada kesempatan ini kami bawakan daftar buku-buku syiah yang kami dapatkan dari situs salah satu yayasan syiah di Yogyakarta.

Maksud kami ini tidak lain dan tidak bukan agar kita tidak tersesat dalam memilih buku. Kita tahu dan belajar kejelekan bukan untuk kita amalkan tapi untuk kita jauhi.

PENERBITJUDUL
BUKU DAN PENGARANG
Lentera
 1. Akhlak Keluarga Nabi, Musa Jawad Subhani
 2. Ar-Risalah, Syaikh Ja?far Subhani
 3. As-Sair Wa As-suluk, Sayid Muhammad Mahdi Thabathaba?i Bahrul Ulum
 4. Bagaimana Membangun Kepribadian Anda, Khalil Al Musawi
 5. Bagaimana Menjadi Orang Bijaksana, Khalil al-Musawi
 6. Bagaimana Menyukseskan Pergaulan, Khalil al-Musawi
 7. Belajar Mudah Tasawuf, Fadlullah Haeri
 8. Belajar Mudah Ushuluddin, Syaikh Nazir Makarim Syirasi
 9. Berhubungan dengan Roh, Nasir Makarim Syirazi
 10. Ceramah-Ceramah (1), Murtadha Muthahhari
 11. Ceramah-Ceramah (2), Murtadha Muthahhari
 12. Dunia Wanita Dalam Islam, Syaikh Husain Fadlullah
 13. Etika Seksual dalam Islam, Murtadha Muthahhari
 14. Fathimah Az-Zahra, Ibrahim Amini
 15. Fiqih Imam Ja?far Shadiq [1], Muhammad Jawad Mughniyah
 16. Fiqih Imam Ja?far Shadiq Buku [2], Muh Jawad Mughniyah
 17. Fiqih Lima Mazhab, Muh Jawad Mughniyah
 18. Fitrah, Murthadha Muthahhari
 19. Gejolak Kaum Muda, Nasir Makarim Syirazi
 20. Hak-hak Wanita dalam Islam, Murtadha Muthahhari
 21. Imam Mahdi Figur Keadilan, Jaffar Al-Jufri (editor)
 22. Kebangkitan di Akhirat, Nasir Makarim Syirazi
 23. Keutamaan & Amalan Bulan Rajab, Sya?ban dan Ramadhan,Sayid Mahdi al-Handawi
 24. Keluarga yang Disucikan Allah, Alwi Husein, Lc
 25. Ketika Bumi Diganti Dengan Bumi Yang Lain, Jawadi Amuli
 26. Kiat Memilih Jodoh, Ibrahim Amini
 27. Manusia Sempurna, Murtadha Muthahhari
 28. Mengungkap Rahasia Mimpi, Imam Ja?far Shadiq
 29. Mengendalikan Naluri, Husain Mazhahiri
 30. Menumpas Penyakit Hati, Mujtaba Musawi Lari
 31. Metodologi Dakwah dalam Al-Qur?an, Husain Fadhlullah
 32. Monoteisme, Muhammad Taqi Misbah
 33. Meruntuhkan Hawa Nafsu Membangun Rohani, Husain Mazhahiri
 34. Memahami Esensi AL-Qur?an, S.M.H. Thabatabai
 35. Menelusuri Makna Jihad, Husain Mazhahiri
 36. Melawan Hegemoni Barat, M. Deden Ridwan (editor)
 37. Mengenal Diri, Ali Shomali
 38. Mengapa Kita Mesti Mencintai Keluarga Nabi Saw, Muhammad Kadzim Muhammad Jawad
 39. Nahjul Balaghah, Syarif Radhi (penyunting)
 40. Penulisan dan Penghimpunan Hadis, Rasul Ja?farian
 41. Perkawinan Mut?ah Dalam Perspektif Hadis dan Tinjauan Masa Kini, Ibnu Mustofa (editor)
 42. Perkawinan dan Seks dalam Islam, Sayyid Muhammad Ridhwi
 43. Pelajaran-Pelajaran Penting Dalam Al-Qur?an (1), Murtadha Muthahhari
 44. Pelajaran-Pelajaran Penting Dalam Al-Qur?an (2), Murtadha Muthahhari
 45. Pintar Mendidik Anak, Husain Mazhahiri
 46. Rahasia Alam Arwah, Sayyid Hasan Abthahiy
 47. Suara Keadilan, George Jordac
 48. Yang Hangat dan Kontroversial dalam Fiqih, Ja?far Subhani
 49. Wanita dan Hijab, Murtadha Muthahhari
Pustaka Hidayah
 1. 14 Manusia Suci, WOFIS IRAN
 2. 70 Salawat Pilihan, Al-Ustads Mahmud Samiy
 3. Agama Versus Agama, Ali Syari?ati
 4. Akhirat dan Akal, M Jawad Mughniyah
 5. Akibat Dosa, Ar-Rasuli Al-Mahalati
 6. Al-Quran dan Rahasia angka-angka, Abu Zahrah Al Najdiy
 7. Asuransi dan Riba, Murtadha Muthahhari
 8. Awal dan Sejarah Perkembangan Islam Syiah, S Husain M Jafri
 9. Belajar Mudah Ushuluddin, Dar al-Haqq
 10. Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam, Husain Ali Turkamani
 11. Catatan dari Alam Ghaib, S Abd Husain Dastaghib
 12. Dari Saqifah Sampai Imamah, Sayyid Husain M. Jafri
 13. Dinamika Revolusi Islam Iran, M Riza Sihbudi
 14. Falsafah Akhlak, Murthadha Muthahhari
 15. Falsafah Kenabian, Murthada Muthahhari
 16. Gerakan Islam, A. Ezzati
 17. Humanisme Antara Islam dan Barat, Ali Syari?ati
 18. Imam Ali Bin Abi Thalib & Imam Hasan bin Ali Ali Muhammad Ali
 19. Imam Husain bin Ali & Imam Ali Zainal Abidin Ali Muhammad Ali
 20. Imam Muhammad Al Baqir & Imam Ja?far Ash-Shadiq Ali Muhammad Ali
 21. Imam Musa Al Kadzim & Imam Ali Ar-Ridha Ali Muhammad Ali
 22. Inilah Islam, SMH Thabataba?i
 23. Islam Agama Keadilan, Murtadha Muthahhari
 24. Islam Agama Protes, Ali Syari?ati
 25. Islam dan Tantangan Zaman, Murthadha Muthahhari
 26. Jejak-jejak Ruhani, Murtadha Muthahhari
 27. Kepemilikan dalam Islam, S.M.H. Behesti
 28. Keutamaan Fatimah dan Ketegaran Zainab, Sayyid Syarifuddin Al Musawi
 29. Keagungan Ayat Kursi, Muhammad Taqi Falsafi
 30. Kisah Sejuta Hikmah, Murtadha Muthahhari
 31. Kisah Sejuta Hikmah [1], Murthadha Muthahhari
 32. Kisah Sejuta Hikmah [2],Murthadha Muthahhari
 33. Memilih Takdir Allah, Syaikh Ja?far Subhani
 34. Menapak Jalan Spiritual, Muthahhari & Thabathaba?i
 35. Menguak Masa Depan Umat Manusia, Murtadha Muthahhari
 36. Menolak Isu Perubahan Al-Quran, Rasul Ja?farian
 37. Mengurai Tanda Kebesaran Tuhan, Imam Ja?far Shadiq
 38. Misteri Hari Pembalasan, Muhsin Qara?ati
 39. Muatan Cinta Ilahi, Syekh M Mahdi Al-syifiy
 40. Nubuwah Antara Doktrin dan Akal, M Jawad Mughniyah
 41. Pancaran Cahaya Shalat, Muhsin Qara?ati
 42. Pengantar Ushul Fiqh, Muthahhari & Baqir Shadr
 43. Perayaan Maulid, Khaul dan Hari Besar Islam, Sayyid Ja?far Murtadha al-Amili
 44. Perjalanan-Perjalanan Akhirat, Muhammad Jawad Mughniyah
 45. Psikologi Islam, Mujtaba Musavi Lari
 46. Prinsip-Prinsip Ijtihad Dalam Islam, Murtadha Muthahhari& M. Baqir Shadr
 47. Rasulullah SAW dan Fatimah Ali Muhammad Ali
 48. Rasulullah: Sejak Hijrah Hingga Wafat, Ali Syari?ati
 49. Reformasi Sufistik, Jalaluddin Rakhmat
 50. Salman Al Farisi dan tuduhan Terhadapnya, Abdullah Al Sabitiy
 51. Sejarah dalam Perspektif Al-Quran, M Baqir As-Shadr
 52. Tafsir Surat-surat Pilihan [1], Murthadha Muthahhari
 53. Tafsir Surat-surat Pilihan [2], Murthadha Muthahhari
 54. Tawasul, Tabaruk, Ziarah Kubur, Karamah Wali, Syaikh Ja?far Subhani
 55. Tentang Dibenarkannya Syafa?at dalam Islam, Syaikh Ja?far Subhani
 56. Tujuan Hidup, M.T. Ja?fari
 57. Ummah dan Imamah, Ali Syari?ati
 58. Wanita Islam & Gaya Hidup Modern, Abdul Rasul Abdul Hasan al-Gaffar
MIZAN
 1. 40 Hadis [1], Imam Khomeini
 2. 40 Hadis [2], Imam Khomeini
 3. 40 Hadis [3], Imam Khomeini
 4. 40 Hadis [4], Imam Khomeini
 5. Akhlak Suci Nabi yang Ummi, Murtadha Muthahhari
 6. Allah dalam Kehidupan Manusia, Murtadha Muthahhari
 7. Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami-Istri, Ibrahim Amini
 8. Berhaji Mengikuti Jalur Para Nabi, O.Hasem
 9. Dialog Sunnah Syi?ah, A Syafruddin al-Musawi
 10. Eksistensi Palestina di Mata Teheran dan Washington, M Riza Sihbudi
 11. Falsafah Pergerakan Islam, Murtadha Muthahhari
 12. Falsafatuna, Muhammad Baqir Ash-Shadr
 13. Filsafat Sains Menurut Al-Quran, Mahdi Gulsyani
 14. Gerakan Islam, A Ezzati
 15. Hijab Gaya Hidup Wanita Muslim, Murtadha Muthahhari
 16. Hikmah Islam, Sayyid M.H. Thabathaba?i
 17. Ideologi Kaum Intelektual, Ali Syari?ati
 18. Ilmu Hudhuri, Mehdi Ha?iri Yazdi
 19. Islam Aktual, Jalaluddin Rakhmat
 20. Islam Alternatif, Jalaluddin Rakhmat
 21. Islam dan Logika Kekuatan, Husain Fadhlullah
 22. Islam Mazhab Pemikiran dan Aksi, Ali Syari?ati
 23. Islam Dan Tantangan Zaman, Murtadha Muthahhari
 24. Islam, Dunia Arab, Iran, Barat Dan Timur tengah, M Riza Sihbudi
 25. Isu-isu Penting Ikhtilaf Sunnah-Syi?ah, A Syafruddin Al Musawi
 26. Jilbab Menurut Al Qur?an & As Sunnah, Husain Shahab
 27. Kasyful Mahjub, Al-Hujwiri
 28. Keadilan Ilahi, Murtadha Muthahhari
 29. Kepemimpinan dalam Islam, AA Sachedina
 30. Kritik Islam Atas Marxisme dan Sesat Pikir Lainnya, Ali Syari?ati
 31. Lentera Ilahi Imam Ja?far Ash Shadiq
 32. Manusia dan Agama, Murtadha Muthahhari
 33. Masyarakat dan sejarah, Murtadha Muthahhari
 34. Mata Air Kecemerlangan, Hamid Algar
 35. Membangun Dialog Antar Peradaban, Muhammad Khatami
 36. Membangun Masa Depan Ummat, Ali Syari?ati
 37. Mengungkap Rahasia Al-Qur?an, SMH Thabathaba?i
 38. Menjangkau Masa Depan Islam, Murtadha Muthahhari
 39. Menjawab Soal-soal Islam Kontemporer, Jalaluddin Rakhmat
 40. Menyegarkan Islam, Chibli Mallat (*0
 41. Menjelajah Dunia Modern, Seyyed Hossein Nasr
 42. Misteri Kehidupan Fatimah Az-Zahra, Hasyimi Rafsanjani
 43. Muhammad Kekasih Allah, Seyyed Hossein Nasr
 44. Muthahhari: Sang Mujahid Sang Mujtahid, Haidar Bagir
 45. Mutiara Nahjul Balaghah, Muhammad Al Baqir
 46. Pandangan Dunia Tauhid,. Murtadha Muthahhari
 47. Para Perintis Zaman Baru Islam,Ali Rahmena
 48. Penghimpun Kebahagian, M Mahdi Bin Ad al-Naraqi
 49. PersinggahanPara Malaikat, Ahmad Hadi
 50. Rahasia Basmalah Hamdalah, Imam Khomeini
 51. Renungan-renungan Sufistik, Jalaluddin Rakhmat
 52. Rubaiyat Ummar Khayyam, Peter Avery
 53. Ruh, Materi dan Kehidupan, Murtadha Muthahhari
 54. Spritualitas dan Seni Islam, Seyyed Hossein Nasr
 55. Syi?ah dan Politik di Indonesia, A. Rahman Zainuddin (editor)
 56. Sirah Muhammad, M. Hashem
 57. Tauhid Dan Syirik, Ja?far Subhani
 58. Tema-Tema Penting Filsafat, Murtadha Muthahhari
 59. Ulama Sufi & Pemimpin Ummat, Muhammad al-Baqir
YAPI
JAKARTA
 1. Abdullah Bin Saba? dalam Polemik, Non Mentioned
 2. Abdullah Bin Saba? Benih Fitnah, M Hashem
 3. Al Mursil Ar Rasul Ar Risalah, Muhammad Baqir Shadr
 4. Cara Memahami Al Qur?an, S.M.H. Bahesti
 5. Hukum Perjudian dalam Islam, Sayyid Muhammad Shuhufi
 6. Harapan Wanita Masa Kini, Ali Shari?ati
 7. Hubungan Sosial Dalam Islam, Sayyid Muh Suhufi
 8. Imam Khomeini dan Jalan Menuju Integrasi dan Solidaritas Islam, Zubaidi Mastal
 9. Islam Dan Mazhab Ekonomi, Muhammad Baqir Shadr
 10. Kedudukan Ilmu dalam Islam, Sayyid Muh Suhufi
 11. Keluarga Muslim, Al Balaghah Foundation
 12. Kebangkitan Di Akhirat, Nasir Makarim Syirazi
 13. Keadilan Ilahi, Nasir Makarim Syirazi
 14. Kenabian, Nasir Makarim Syirazi
 15. Kota Berbenteng Tujuh, Fakhruddin Hijazi
 16. Makna Ibadah, Muhammad Baqir Shadr
 17. Menuju Persahabatan, Sayyid Muh Suhufi
 18. Mi?raj Nabi, Nasir Makarim Syrazi
 19. Nasehat-Nasehat Imam Ali, Non Mentioned
 20. Prinsip-Prinsip Ajaran Islam, SMH Bahesti
 21. Perjuangan Melawan Dusta, Bi?that Foundation
 22. Persaudaraan dan Persahabatan, Sayyid Muh Suhufi
 23. Perjanjian Ilahi Dalam Al-Qur?an, Abdul Karim Biazar
 24. Rasionalitas Islam, World Shi?a Muslim Org.
 25. Syahadah, Ali Shari?ati
 26. Saqifah Awal Perselisihan Umat, O Hashem
 27. Sebuah Kajian Tentang Sejarah Hadis, Allamah Murthadha Al Askari
 28. Tauhid, Nasir Makarim Syirazi
 29. Wasiat Atau Musyawarah, Ali Shari?ati
 30. Wajah Muhammad, Ali Shari?ati
YAPI
Bangil
 1. Akal dalam Al-Kafi, Husein al-Habsyi
 2. Ajaran- ajaran Al-Quran, Sayid T Burqi & Bahonar
 3. Bimbingan Sikap dan Perilaku Muslim, Al Majlisi Al-Qummi
 4. Hawa Nafsu, M Mahdi Al Shifiy
 5. Konsep Ulul Amri dalam Mazhab-mazhab Islam, Musthafa Al Yahfufi
 6. Kumpulan Khutbah Idul Adha, Husein al-Habsyi
 7. Kumpulan Khutbah Idul Fitri, Husein al-Habsyi
 8. Metode Alternatif Memahami Al-Quran, Bi Azar Syirazi
 9. Manusia Seutuhnya, Murtadha Muthahhari
 10. Polemik Sunnah-Syiah Sebuah Rekayasa, Izzudddin Ibrahim
 11. Pesan Terakhir Rasul, Non Mentioned
 12. Pengantar Menuju Logika, Murtadha Muthahhari
 13. Shalat Dalam Madzhab AhlulBait, Hidayatullah Husein Al-Habsyi
Rosdakarya
 1. Catatan Kang Jalal, Jalaluddin Rakhmat
 2. Derita Putri-Putri Nabi, M. Hasyim Assegaf
 3. Fatimah Az Zahra, Jalaluddin Rakhmat
 4. Khalifah Ali Bin Abi Thalib, Jalaluddin Rakhmat
 5. Meraih Cinta Ilahi, Jalaluddin Rakhmat
 6. Rintihan Suci Ahlul Bait Nabi, Jalaluddin Rakhmat
 7. Tafsir Al fatihah: Mukaddimah, Jalaluddin Rakhmat
 8. Tafsir Bil Ma?tsur, Jalaluddin Rakhmat
 9. Zainab Al-Qubra, Jalaluddin Rakhmat
Al-Hadi
 1. Al-Milal wan-Nihal, Ja?far Subhani
 2. Buku Panduan Menuju Alam Barzakh, Imam Khomeini
 3. Fiqh Praktis, Hasan Musawa
CV
Firdaus
 1. Al-Quran Menjawab Dilema keadilan, Muhsin Qira?ati
 2. Imamah Dan Khalifah, Murtadha Muthahhari
 3. Keadilan Allah Qadha dan Qadhar, Mujtaba Musawi Lari
 4. Kemerdekaan Wanita dalam Keadilan Sosial Islam, Hashemi Rafsanjani(et. al)
 5. Pendidikan Anak: Sejak Dini Hingga Masa Depan, Mahjubah Magazine
 6. Tafsir Al Mizan: Ayat-ayat Kepemimpinan, S.M.H. Thabathaba?i
 7. Tafsir Al-Mizan: Surat Al-Fatihah, S.M.H. Thabathaba?i
 8. Tafsir Al-Mizan: Ruh dan Alam Barzakh, S.M.H. Thabathaba?i
 9. Tauhid: Pandangan Dunia Alam Semesta, Muhsin Qara?ati
 10. Al-Qur?an Menjawab Dilema Keadilan, Muhsin Qara?ati
Pustaka Firdaus
 1. Saat Untuk Bicara, Sa?di Syirazi
 2. Tasawuf: Dulu dan Sekarang, Seyyed Hossein Nasr
Risalah
Masa
 1. Akar Keimanan, Sayyid Ali Khamene?i
 2. Dasar-Dasar Filsafat Islam[2], Bahesty & Bahonar
 3. Hikmah Sejarah-Wahyu dan Kenabian [3], Bahesty & Bahonar
 4. Kebebasan berpikir dan Berpendapat dalam Islam, Murtadha Muthahhari
 5. Menghapus Jurang Pemisah Menjawab Buku al Khatib, Al Allamah As Shafi
 6. Pedoman Tafsir Modern, Ayatullah Baqir Shadr
 7. Kritik Terhadap Materialisme, Murtadha Muthahhari
 8. Prinsip-Prinsip Islam [1], Bahesty & Bahonar
 9. Syi?ah Asal-Usul dan Prinsip Dasarnya, Sayyid Muh. Kasyful Ghita
 10. Tauhid Pembebas Mustadh?afin, Sayyid Ali Khamene?i
 11. Tuntunan Puasa, Al-Balagha
 12. Wanita di Mata dan Hati Rasulullah, Ali Syari?ati
 13. Wali Faqih: Ulama Pewaris Kenabian,
Qonaah
 1. Pendekatan
  Sunnah Syi?ah, Salim Al-Bahansawiy
Bina TauhidMemahami Al Qur?an, Murthadha Muthahhari
MahdiTafsir Al-Mizan: Mut?ah, S.M.H. Thabathabai
IhsanPandangan Islam Tentang Damai-Paksaan, Muhammad Ali Taskhiri
Al-Kautsar
 1. Agar Tidak Terjadi Fitnah, Husein Al Habsyi
 2. Dasar-Dassar Hukum Islam, Muhsin Labib
 3. Nabi Bermuka Manis Tidak Bermuka Masam, Husein Al Habsyi
 4. Sunnah Syi?ah Dalam Ukhuwah Islamiyah, Husain Al Habsyi
 5. 60 Hadis Keutamaan Ahlul Bait, Jalaluddin Suyuti
Al-Baqir
 1. 560 Hadis Dari Manusia Suci, Fathi Guven
 2. Asyura Dalam Perspektif Islam, Abdul Wahab Al-Kasyi
 3. Al Husein Merajut Shara Karbala, Muhsin Labib
 4. Badai Pembalasan, Muhsin Labib
 5. Darah Yang Mengalahkan Pedang, Muhsin Labib
 6. Dewi-Dewi Sahara, Muhsin Labib
 7. Membela Para Nabi, Ja?far Subhani
 8. Suksesi, M Baqir Shadr
 9. Tafsir Nur Tsaqalain, Ali Umar Al-Habsyi
Al-Bayan
 1. Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri, Ibrahim Amini
 2. Mengarungi Samudra Kebahagiaan, Said Ahtar Radhawi
 3. Teladan Suci Kelurga Nabi, Muhammad Ali Shabban
As-Sajjad
 1. Bersama Orang-orang yang Benar, Muh At Tijani
 2. Imamah, Ayatullah Nasir Makarim Syirazi
 3. Ishmah Keterpeliharaan Nabi Dari Dosa, Syaikh Ja?far Subhani
 4. Jihad Akbar, Imam Khomeini
 5. Kemelut Kepemimpinan, Ayatullah Muhammad Baqir Shadr
 6. Kasyful Asrar Khomeini, Dr. Ibrahim Ad-Dasuki Syata
 7. Menjawab Berbagai Tuduhan Terhadap Islam, Husin Alhabsyi
 8. Nabi Tersihir, Ali Umar
 9. Nikah Mut?ah Ja?far, Murtadha Al Amili
 10. Nikah Mut;ah Antara Halal dan Haram, Amir Muhammad Al-Quzwainy
 11. Surat-Surat Revolusi, AB Shirazi
Basrie
Press
 1. Ali Bin Abi Thalib di Hadapan Kawan dan Lawan, Murtadha Muthahhari
 2. Manusia Dan Takdirnya, Murtadha Muthahhari
 3. Fiqh Lima Mazhab, Muhammad Jawad Mughniyah
Pintu IlmuSiapa,
Mengapa Ahlul Bayt, Jamia?ah Al-Ta?limat Al-Islamiyah Pakistan
Ulsa Press
 1. Mengenal Allah, Sayyid MR Musawi Lari
 2. Islam Dan Nasionalisme, Muhammad Naqawi
 3. Latar Belakang Persatuan Islam, Masih Muhajeri
 4. Tragedi Mekkah Dan Masa Depan Al-Haramain, Zafar Bangash
 5. Abu Dzar, Ali Syari?ati
 6. Aqidah Syi?ah Imamiyah, Syekh Muhammad Ridha Al Muzhaffar
 7. Syahadat Bangkit Bersaksi, Ali Syari?ati
Gua Hira
 1. Kepemimpinan
  Islam, Murtadha Muthahhari
Grafiti
 1. Islam Syi?ah: Allamah M.H. Thabathaba?i
 2. Pengalaman Terakhir Syah, William Shawcross
 3. Tugas Cendikiawan Muslim, Ali Syaria?ti
Effar
Offset
Dialog Pembahasan Kembali Antara Sunnah & Syi?ah Sulaim Al-Basyari & Syaraduddien Al ?Amili
Shalahuddin
Press
 1. Fatimah Citra Muslimah Sejati, Ali Syari?ati
 2. Gerbang Kebangkitan, Kalim Siddiqui
 3. Islam Konsep Akhlak Pergerakan, Murtadha Muthahhari
 4. Panji Syahadah, Ali Syari?ati.
 5. Peranan Cendekiawan Muslim, Ali Syari?ati
Ats-TsaqalainSunnah
Syi?ah dalam Dialog, Husein Al Habsyi
PustakaKehidupan
Yang Kekal, Morteza Muthahari
Darut
Taqrib
Rujuk
Sunnah Syi?ah, M Hashem
Al-Muntazhar
 1. Fiqh Praktis Syi?ah Imam Khomeini, Araki, Gulfaigani, Khui
 2. Ringkasan Logika Muslim, Hasan Abu Ammar
 3. Saqifah Awal Perselisihan Umat, O Hashem
 4. Tauhid: Rasionalisme Dan Pemikiran dalam Islam, Hasan Abu Ammar
GramediaBiografi
Politik Imam Khomeini, Riza Sihbudi
Toha
Putra
Keutamaan
Keluarga Rasulullah, Abdullah Bin Nuh
Gerbang
Ilmu
Tafsir
Al-Amtsal (Jilid 1), Nasir Makarim Syirazi
Al-Jawad
 1. Amalan Bulan Ramadhan Husein Al-Kaff
 2. Mi?raj Ruhani [1], Imam Khomeini
 3. Mi?raj Ruhani [2] Imam Khomeni
 4. Mereka Bertanya Ali Menjawab, M Ridha Al-Hakimi
 5. Pesan Sang Imam, Sandy Allison (penyusun)
 6. Puasa dan Zakat Fitrah Imam Khomeini & Imam Ali Khamene?i
Jami?ah al-Ta?limat al-IslamiyahTuntutan Hukum Syari?at, Imam Abdul Qasim
Sinar
Harapan
 1. Iran Pasca Revolusi, Syafiq Basri
 2. Perang Iran Perang Irak, Nasir Tamara
 3. Revolusi Iran, Nasir Tamara
Mulla
Shadra
 1. Taman Para Malaikat, Husain Madhahiri
 2. Imam Mahdi Menurut Ahlul Sunnah Wal Jama?ah, Hasan Abu Ammar
Duta Ilmu
 1. Wasiat Imam Ali, Non Mentioned
 2. Menuju Pemerintah Ideal, Non Mentioned
Majlis Ta?lim Amben114 Hadis Tanaman, Al Syeikh Radhiyuddien
Grafikatama
Jaya
Tipologi Ali Syari?ati
NirmalaMenyingkap Rahasia Haji, Syeikh Jawadi Amuli
HisabAbu
Thalib dalam Polemik, Abu Bakar Hasan Ahmad
AnandaTentang Sosiologi Islam, Ali Syari?ati
IqraIslam dalam Perspektif Sosiologi Agama, Ali Shari?ati
FitrahTuhan dalam Pandangan Muslim, S Akhtar Rizvi
Lentera
Antarnusa
Sa?di Bustan, Sa?di
PesonaMembaca Ali Bersama Ali Bin Abi Thalib, Gh R Layeqi
Rajawali
Press
 1. Tugas Cendekiawan Muslim, Ali Shari?ati
Bina
Ilmu
Demonstran Iran dan Jum?at Berdarah di Makkah, HM Baharun
Pustaka
Pelita
 1. 1. Akhirnya Kutemukan Kebenaran, Muh Al Tijani Al Samawi
 2. Cara Memperoleh Haji Mabrur, Husein Shahab
 3. Fathimah Az-Zahra: Ummu Abiha, Taufik Abu ?Alama
 4. Pesan Terakhir Nabi, Non Mentioned
Pustaka
 1. Etika Seksual dalam Islam, Morteza Muthahhari
 2. Filsafat Shadra, Fazlur Rahman
 3. Haji, Ali Syari?ati
 4. Islam dan Nestapa Manusia Modern, Seyyed Hosein Nasr
 5. Islam Tradisi Seyyed, Hosein Nasr
 6. Manusia Masa Kini Dan Problem Sosial, Muhammad Baqir Shadr
 7. Reaksi Sunni-Syi?ah, Hamid Enayat
 8. Surat-Surat Politik Imam Ali, Syarif Ar Radhi
 9. Sains dan Peradaban dalam Islam, Sayyed Hossein Nasr
Pustaka JayaMembina Kerukunan Muslimin, Sayyid Murthadha al-Ridlawi
Islamic Center Al-Huda
 1. Jurnal Al Huda (1)
 2. Jurnal Al Huda (2)
 3. Syiah Ditolak, Syiah Dicari, O. Hashem
 4. Mutiara Akhlak Nabi, Syaikh Ja?far Hadi
Hudan
Press
 1. Tafsir Surah Yasin, Husain Mazhahiri
 2. Do?a-Do;a Imam Ali Zainal Abidin
Yayasan Safinatun Najah
 1. 1. Manakah Jalan Yang Lurus (1), Al-Ustads Moh. Sulaiman Marzuqi Ridwan
 2. Manakah Jalan Yang Lurus (2), Al-Ustads Moh. Sulaiman Marzuqi Ridwan
 3. Manakah Jalan Yang Lurus (3), Al-Ustads Moh. Sulaiman Marzuqi Ridwan
 4. Manakah Shalat Yang Benar (1), Al-Ustads Moh. Sulaiman Marzuqi Ridwan
Amanah PressFalsafah Pergerakan Islam, Murtadha Muthahhari
Yayasan Al-SalafiyyahKhadijah Al-Kubra Dalam Studi Kritis Komparatif, Drs. Ali S. Karaeng Putra
Kelompok
Studi Topika
Hud-Hud
Rahmaniyyah, Dimitri Mahayana
Muthahhari
Press/Muthahhari Papaerbacks
 1. Jurnal Al Hikmah (1)
 2. Jurnal Al Hikmah (2)
 3. Jurnal Al Hikmah (3)
 4. Jurnal Al Hikmah (4)
 5. Jurnal Al Hikmah (5)
 6. Jurnal Al Hikmah (6)
 7. Jurnal Al Hikmah (7)
 8. Jurnal Al Hikmah (8)
 9. Jurnal Al Hikmah (9)
 10. Jurnal Al Hikmah (10)
 11. Jurnal Al Hikmah (11)
 12. Jurnal Al Hikmah (12)
 13. Jurnal Al Hikmah (13)
 14. Jurnal Al Hikmah (14)
 15. Jurnal Al Hikmah (15)
 16. Jurnal Al Hikmah (16)
 17. Jurnal Al Hikmah (17)
 18. Shahifah Sajjadiyyah, Jalaluddin Rakhmat (penyunting)
 19. Manusia dan Takdirnya, Murtadha Muthahhari
 20. Abu Dzar, Ali Syariati
 21. Pemimpin Mustadha?afin, Ali Syariati
Serambi
 1. Jantung Al-Qur?an, Syeikh Fadlullah Haeri
 2. Pelita Al-Qur?an, Syeikh Fadlullah Haeri
CahayaMembangun
Surga Dalam Rumah Tangga, Huzain Mazhahiri
(Non Mentioned)
 1. Sekilas Pandang Tentang Pembantain di Masjid Haram, Non Mentioned
 2. Jumat Berdarah Pembantaian Kimia Rakyat Halajba 1988, Non Mentioned
 3. Al-Quran dalam Islam, MH Thabathabai
 4. Ajaran-Ajaran Asas Islam, Behesti
 5. Wacana Spiritual, Tabligh Islam Program
 6. Keutamaan Membaca Juz Amma, Taufik Yahya
 7. Keutamaan Membaca Surah Yasin, Waqiah, Al Mulk, Taufik Yahya
 8. Keutamaan Membaca Surah Al-Isra & Al-Kahfi, Taufik Yahya
 9. Bunga Rampai Keimanan, Taufik Yahya
 10. Bunga Rampai Kehidupan Sosial, Taufik Yahya
 11. Bunga Rampai Pendidikan, Husein Al-Habsyi
 12. Hikmah-Hikmah Sholawat ,Taufik Yahya
 13. Bunga Rampai Pernikahan, Taufik Yahya
 14. Hikmah-Hikmah Puasa, Taufik Yahya
 15. Hikmah-Hikmah Kematian, Taufik Yahya
 16. Wirid Harian, Non Mentioned
 17. Do?a Kumay,l Non Mentioned
 18. Do?a Harian, Non Mentioned
 19. Do?a Shobah, Non Mentioned
 20. Do?a Jausyan Kabir, Non Mentioned
 21. Keutamaan Shalat Malam Dan Do?anya, Non Mentioned
 22. Do?a Nutbah, Non Mentioned
 23. Do?a Abu Hamzah Atsimali, Non Mentioned
 24. Do?a Hari Arafah (Imam Husain), Non Mentioned
 25. Do?a Hari Arafah (Imam Sajjad), Non Mentioned
 26. Do?a Tawassul, Non Mentioned
 27. Do?a Untuk Ayah dan Ibu, Non Mentioned
 28. Do?a Untuk Anak, Non Mentioned
 29. Do?a Khatam Qur?an, Non Mentioned
 30. Doa Sebelum dan Sesudah Baca Qur?an, Non Mentioned
 31. Amalan Bulan Sya?ban dan Munajat Sya?baniyah, Non Mentioned

23 pemikiran pada “AWAS Buku-Buku Beracun Di Sekitar Anda…”

 1. Alhamdulillah telah di tunjukkan buku buku berkualitas dan rasional jauh dari fitnah fitnah seperti yg di ajarkan rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam…. terima kasih atas rincian dan pemberitahuan buku buku yg patut di baca dan di teladani agar menjadi pengikut rasulullah saw dan keluarganya dan bisa berjumpa dgn beliau kelak di telaga al kautzar AMINNNNNNNNNNNN……!!!

  Mudah-mudahan anda diberi pemikiran yg jernih, sehingga jika disodorkan kepada anda racun, anda bukan menyambutnya dengan gembira, hanya orang yang bodoh saja yang melakukan hal itu,.. Jazakallahu khairan…

  Balas
 2. Terima kasih infonya. Semoga yg haus ilmu keislaman banyak yg membaca.

  Mudah-mudahan Allah membukakan makar syiah di bumi indonesia ini,..

  Balas
 3. Daftar buku di atas itu, daftar buku yang harus dibaca atau yang tidak boleh dibaca ?, tolong kasih alasannya. Trim’s.

  Daftar buku yang wajib dijauhi, karena isinya bertentangan dengan ajaran Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam,.. dan dapat meracuni akidah kaum muslimin,..

  Balas
 4. apakah dengan begitu perbitnya termasuk dlm lingkaran syiah, sy banyak buku2 dr penerbit MIZAN

  banyak karyawan mizan yg gak tahu apa itu syiah, banyak org awamnya, gimana tahu apa itu syiah,..

  lebih selamat, gak usah menggunakan buku2 terbitan mizan,..

  Balas
 5. Apakah dengan begitu penerbitnya masuk dalam lingkaran SYIAH, byk buku2 saya dr penerbit MIZAN

  Sungguh betapa banyak buku-buku yg diterbitkan oleh mizan yang merusak akidah umat islam,..
  Banyak buku-buku terbitan mizan ini yang bertentangan dengan ajaran islam,..

  Pelajarilah ilmu syar’i, insya Allah anda akan mengetahui betapa banyak hal-hal yg bertentangan dengan ajaran Rasulullah,..

  Dan lebih selamat, tinggalkanlah buku-buku yg diterbitkan olehnya,..
  masih banyak penerbit-penerbit yang menerbitkan buku-buku sesuai ajaran Rasulullah dengan pemahaman para sahabat,..

  Balas
 6. Sedikit tanggapan :

  1. Apakah anda pernah membaca semua daftar buku di atas sehingga berani berkesimpulan bahwa buku itu beracun…? dimana anda jumpai.. halaman berapa.. dan apa dalil anda? karna menurutku setiap buku pasti mengajarkan sesuatu terhadap kita… yaa.. seburuk-buruknya sebuah buku kalaupun hanya mengandung kesalahan, setidaknya pengetahuan kita bertambah bahwa ternyata ada kesalahan seperti itu.

  Pertama, belajarlah tentang akidah yang benar, sehingga anda akan tahu, ibaratnya, jika disodorkan kepada anda, ada racun tikus,racun serangga,dan racun-racun lainnya, apakah untuk membuktikannya harus kita mengkonsumsi racun-racun tersebut?? tentu ini tindakan orang yang sangat bodoh,.. bukankah demikian?

  2. Adakah larangan (alquran-hadist) membaca atau mempelajari pengetahuan diluar daripada Ahlus Sunnah wal jama’ah? Bahkan seingat sy.. jangankan larangan mempelajari diluar Ahlus Sunnah wal jama’ah diluar Islam pun sy tdk pernah mendapatkan sebuah ayat atau hadist yg melarangnya.

  mas, saya tanya, adakah hadits atau ayat yang melarang kita shalat maghrib 5 rakaat? padahal shalat adalah bagus, dan dalam shalat berisi doa, gimana kira-kira menurut anda, jika shalat maghrib 5 rakaat? Apakah sah shalatnya?

  Berani anda melakukan shalat maghrib 5 rakaat? kan tidak ada hadits atau ayat yang melarangnya,..

  Perlu mas ketahui, ibadah itu nunggu dalil yang memerintahkan, bukan nunggu dalil yang melarang,

  Jika tidak ada dalil yang menyuruh kita untuk mengerjakannya, maka janganlah dilakukan,.. bukan suruh menunjukan mana dalil yang melarang,…. karena hukum asal ibadah adalah terlarang, sebelum ada dalil yang menyuruh kita untuk mengerjakannya,… demikian mas, mudah-mudahan anda bisa memahaminya,..

  3. Mempelajari atau membaca buku2 diatas tetap boleh bahkan sangat dianjurkan buku apapun itu… yg salah adalah ketika kita mendapatkan bahwa itu bertentangan dengan akidah kita dan mengerjakannya… Maksud sy.. tdk ada larangan untuk membaca/mempelajari… yg salah adalah ketika kita meyakini dan memperaktekkannya sementara itu adalah sesuatu yg bertentangan dgn agama kita.

  Sudah banyak ulama ahlus sunnah yang menjelaskan tentang kesesatan syiah ini, bahkan ada beberapa keyakinan mereka yang itu berkonsekwensi mengeluarkan dia dari islam, diantara keyakinan mereka, alquran yg sekarang telah dirubah,mereka memiliki alquran yang lebih besar dari alquran yang ada sekarang, alquran mereka masih sama imam mahdi mereka yg belum keluar sampai saat ini,..

  4. Tersesat dalam memilih buku. Anda ingin mengatakan bahwa dengan membaca buku-buku diatas kita akan tersesat… Sangat aneh… dan sangat menandakan bahwa Iman kita sangat rapuh… kenapa demikian.. karna kalau kita benar memiliki Iman yg kuat.. buku apapun dan dari golongan manapun itu takkan mungkin menggoyahkan iman kita.. yaa… kecuali anda memang ragu akan kekuatan iman anda sehingga anda takut mengujinya dengan membaca buku diatas atau anda memang telah membaca buku-buku diatas dan ternyata menggoyahkan iman anda… bukan buku itu yang salah.. yg salah adalah kerapuhan iman kita.

  Seandainya anda mengetahui hakekat syiah, tidak akan mungkin anda berkomentar seperti itu,..

  5. Tolong sedikit Ilmiahlah… karna menurutku cara-cara anda diatas tidak tergolong Ilmiah.. klopun buku diatas anda anggap sesat tolong tunjukkan kesesatannya… buat atau terbitkan buku khusus untuk membahas kesesatan daftar buku diatas berikut dasarnya. karna dari pernyataan anda diatas tak satupun didasari dgn dalil-dalil yg kuat.. baik itu dalil Naqli (Alquran/Hadist) maupun secara Aqliah…

  Justru kita tidak boleh sedikit ilmiah, tapi harus banyak, bahkan dalam urusan agama, maka wajib ilmiah, bukan sedikit ilmiah lagi,..

  Dan buku-buku tsb, bukanlah mengedepankan keilmiahan, akan tetapi betul-betul menyebarkan racun akidah, sudah selayaknya kaum muslimin menjauhi buku-buku tsb,..

  masih sangat banyak buku-buku ulama ahlussunnah yang belum kita baca, kok sempat-sempatnya baca buku yang berisi racun?

  Wslm

  wa’alaikumsalam

  mau tahu tentang pengakuan mantan pengikut syiah, silahkan lihat disini

  Balas
 7. Ana pernah membaca sebagian kitab di atas…
  dan masya Alloh kebencian mereka kepada sahabat khususnya muawiiyah semoga Alloh meridhoinya….
  juga berlebihannya mereka memuji ahlul bait bahkan terlihat kejahilannya karena main bawa hadits tanpa jelas sanad dan kedudukan haditsnya….

  alhamdulillah meski awalnya ana terpengaruh, namun Alloh beri hidayah setelah mengikuti kajian dari ustadz yg awal pada awal 1995 yg semula dilaksanakan di Pramuka Sari IV Jkt dan Dewan dakwah…

  semoga Alloh melindungi ummat ini dari fitnah syaih laknatulloh alaihi

  Alhamdulillah, saya juga pertama kali ngaji di jalan pramuka, dengan ust abd hakim abdat,
  Beliau dibukunya yang terbaru, Lau Kaana Khairan Lasabaquunaa ilaihi memaparkan tentang agama syiah ini, syiah bukanlah islam, dan islam bukanlah syiah,

  Sebagaimana ancaman Rasulullah bagi orang yang membenci sahabat rasulullah, maka Rasulullah mengancamnya dengan keras,

  Akan tetapi orang2 syiah membenci abu bakar, umar, bahkan mengutuk mereka berdua, innalillahi wa inna ilaihi raji’uun…

  Balas
 8. Apakah benar syiah itu sesat?.

  Siapa yang mengatakan syiah itu sesat, Imam Ali sendiri mengatakannya, kemudian Hasan,Imam al-Baqir,Imam Ja’far as-Shadiq, Imam abul Hasan Musa ibn Ja’far al-Kazhim, silahkan lihat dan baca sendiri postingan terbaru disini

  Apakah ulama” yg anda ikuti -yg menilai syiah adl sesat-, adalah pasti benar?.

  Bukan ulama saya saja yg menyesatkan mereka, Semua ulama ahlussunnah mengatakan syiah itu adalah sesat, karena mereka mencela sahabat, menganggap alquran telah dirubah, dan keanehan2 lainnya,

  Apakah mempelajarinya adl suatu kesesatan- karena tdk mengikuti pandangan antum? dst dst.

  Yang pertama kali dipelajari adalah kebenaran, sehingga anda akan mengetahui mana yang hak, bukan malah yang batil dipelajari, ini hanya akan membuat anda semakin jatuh ke dalam kesesatan,..

  Apakah benar semua yg dikenal dg “sahabat-sahabat” Nabi adalah sama kualitasnya?imanya?ilmunya?kecintaanya pd Nabi?kesetiaanya??_

  Rasulullah sendiri yang telah merekomendasi para sahabat, Demikian juga Allah telah meridhai mereka, Allah memuji mereka dalam alquran, dan kita disuruh mengikuti mereka, karena para sahabatlah yg paling mengetahui ajaran Rasulullah, setelah Rasulullah sendiri, karena merka adalah binaan Rasulullah langsung, baca surat attaubah ayat 100, annisa ayat 115, baca tafsirnya,

  Karena ingin tahu, maka adalah wajar jk kita mempelajarinya.

  Belajar itu tdk sama dengan meminum racun atau mengikuti pencuri/gembong bajingan. Belajar itu mencari kebenaran.
  Membaca buku adalah salah satu bentuk ikhtiar dr belajar.

  Makanya belajar dari buku yang benar, nanti anda akan mengenal kebenaran, bukan membaca buku-buku dari orang-orang yang para ulama sudah mewanti-wantinya, apalagi orang-orang syiah rafidhah yang para sahabat sendiri sudah mewanti-wantinya,

  Orang yang masih mempunyai pikiran yg jernih, tentu bisa mengambil keputusan yang tepat,

  Balas
 9. hanya orang2 wahabi yg akan masuk surga. yg lain neraka.

  alwahhab adalah salah satu nama Allah,artinya ‘Dzat Yang Maha Pemberi’; kata ini merupakan salah satu asma`ul husna,
  Wahabi artinya Golongan yang mengikuti Allah sebagai dzat yang maha pemberi,

  Surga dijanjikan oleh Allah buat orang-orang yang mengikuti ajarannya,..

  Jadi, jika anda ingin masuk surga, jadilah wahabi,..

  Jadi bagi orang yang membenci wahabi, akan masuk kemana dong? Tentu anda sendiri bisa menjawabnya,…

  Balas
 10. mas.. terima kasih untuk infonya.. tapi alangkah lebih baik lagi jika memang buku2 diatas itu menyesatkan juga harus menyertainya dengan fakta dan bukti yang jelas, jangan sampai umat menganggapnya itu adalah sentimen pribadi atau golongan semata. saya rasa sudah banyak teman2 diatas yang secara gamblang menanyakan alasan mas untuk menjauhi buku tersebut tapi menurut saya masih belum ada alasan yang lugas ataupun cuplikan yg menyatakan “jeleknya” buku tersebut. terimakasih mas, semoga kita tidak menimbulkan fitnah dan prasangka buruk tanpa adanya bukti yang jelas, semoga Allah SWT meridhoi segala ibadah kita amin.

  Para ulama, bahkan para sahabat telah mengingatkan kaum muslimin dari bahaya orang-orang syiah ini, jadi buku-buku yg dikarang oleh mereka yg memegang paham syiah, tentu kita lebih berhati-hati lagi, apa yg kita cari para ulama ahlus sunnah sudah menuliskannya, jadi kenapa kita membaca buku-buku orang yg mencela sahabat nabi, bahkan menuduh aisyah telah berzina, .. itu ada dalam buku-buku mereka, bahkan ceramah-ceramah mereka,… lalu untuk apa kita baca buku-buku racun tersebut?

  Tentu lebih bermanfaat kita belajar dari buku-buku ulama ahlussunnah, sehingga kita bisa mengetahui kebenaran, bukan kita membaca buku-buku mereka, sementara kita belum punya bekal tuk mengenali kebenaran tersebut, malah-malah kita bisa teracuni sama buku yg kita baca, wal iyadzubillah,..

  Balas
 11. saya punya beberapa buku diatas, awal melihat saya udah mengira penulisnya org syi’ah (melihat dari namanya yg ke iran2an) trus sekedar ingin tahu seperti apa ajaran mereka saya pun beli dan setelah dibaca perasaan saya jadi campur aduk antara geli dan takjub (takjub ada orang yg begitu bodohnya), saya pikir boleh saja baca buku2 mereka selama kita kenal siapa penulisnya dan mengenali kebenaran yg sebenar2nya dari ajaran Islam,

  hati kita itu lemah, dan syubhat itu kencang menyambar,.. yang lebih utama, pelajarilah pemahaman yang benar, pemahaman menurut para sahabat,.. membaca buku-buku mereka, itu hanya membuang-buang waktu saja, dan tidak ada manfaatnya, emangnya kita ini siapa, jika membaca buku tersebut apa andil kita untuk mengingkarinya? sudah banyak para ulama yang membantah faham syiah ini, kita tinggal membaca buku2 para ulama, bukan membaca buku karangan orang2 syiah

  bukankah boleh kita belajar cara2 mencuri agar tahu cara menghindari pencurian? bukan utk mencuri.

  Sebelumnya ini kaidah dari mana ya? boleh kita belajar cara mencuri agar tahu cara menghindari pencurian?? saya baru denger dari anda,

  tapi bagaimanapun drpd buang waktu dan uang buat baca buku yg udah nyata sesatnya (seperti daftar diatas) mending baca buku yg udah nyata benarnya biar hidup yg sekali2nya ini ga sia2, makasih mas admin 🙂

  ya, betul mas eman, dan waktu yg kita gunakan itu akan dimintai pertanggungjawaban juga dihadapan allah nanti, untuk apa kita gunakan,..

  Balas
  • hati kita itu lemah, dan syubhat itu
   kencang menyambar,.. yang lebih
   utama, pelajarilah pemahaman yang
   benar, pemahaman menurut para
   sahabat,.. membaca buku-buku
   mereka, itu hanya membuang- buang waktu saja,

   hmm…pemahaman para sahabat yaa…sahabat yg mana? sahabat kan banyak dan orang banyak pasti pemahamannya berbeda satu sama lain, karena tingkat kejernihan hati dan kecerdasannya jg berbeda. lalu pemahaman sahabat mana yang harus diikuti? oya mengapa ga ikut pemahaman Rasulullah aja, kan kadang para sahabat berbeda pemahaman dengan Rasulullah dalam menanggapi sebuah masalah. contohnya, ketika ada pemuda yg minta izin utk berzina, para sahabat langsung marah dan mau mengusir pemuda itu tapi Rasulullah justru mencegah mereka dan menasihati pemuda itu dengan lemah lembut sehingga ia sadar. kalau kita ikut pemahaman para sahabat maka saat ada masalah seperti itu mestinya kita marah2 dong?. 🙂

   Emang bisa mengikuti pemahaman rasulullah tanpa mengikuti pemahaman para sahabat??
   Sungguh sangat mustahil, karena Rasulullah pertama kali mengajarkan kepada para sahabat,

   silahkan baca surat attaubah ayat 100, itu ganjaran bagi orang yang mengikuti para sahabat,
   silahkan baca surat annisa ayat 115, itu balasan bagi orang yang tidak mau mengikuti para sahabat

   Tentang pemahaman para sahabat, silahkan baca postingan disini

   Balas
 12. banyak sekali orang bikin blog isinya seragam persis seperti ini.

  Alhamdulillah, banyak sekali blog dan website yang menjelaskan yang benar, sehingga kejelekan yang tertutupi segera terkuak,

  rupanya ini dibuat oleh satu orang.

  Yang turut membuat blog dan website sangat banyak, karena kejelekan yang melanda juga teramat banyak, mudah-mudahan semakin banyak kaum muslimin yang menyadarinya,..

  atau kalo tidak adalah komplotan orang2 dari pesantren jateng. rupanya komplotan teroris ya. emang banyak sekali lulusan teroris dari jateng. biar densus 88 yang urus orang2 jahat macam kalian ini. perlu dislidiki nanti pasti ketemu siapa orangnya yg bikin blog ini. awas loe ya …, melibas teroris melindungi ribuan orang.

  alhmadulillah, banyak intel dikirim ke pesantren salafi,.. dan akhirnya mereka ikut belajar dan ngaji,.. karena di pasantren salafi tidak diajarkan bom bunuh diri, bom orang frustasi,.

  demonstrasi saja haram, membunuh jiwa yang tidak halal untuk dibunuh juga sebuah kedzaliman,. menakut-nakuti kaum muslimin juga suatu yang dilarang di dalam islam,.

  Apalagi meledakkan bom di sebuah negara islam seperti indonesia,.. ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang pengecut, bukan pemberani,

  Mereka pada hakekatnya melakukan bom bunuh diri, bukan mati syahid, tapi mati sangit,

  Dakwah salaf bukan teroris, bahkan obat dari para teroris, adalah ngaji salaf,

  Balas
 13. Alhamdulillah telah ditunjukkan buku2 yang sangat rasional dan jauh dari fitnah. Terima kasih atas info yang sangat berharga ini. Mohon ijin utk share agar umat muslim memiliki buku2 tersebut

  silahkan, mudah-mudahan kaum musslimin mengetahui makar-makar kaum syiah di indonesia, sehingga mereka mewaspadainya, dan ikut membasmi pemahaman mereka yang menyesatkan

  Balas
 14. heran, sudah jelas buku2 di atas ditulis oleh orang2 beragama syi’ah, diterbitkan oleh penerbit yg dimiliki oleh orang syi’ah, dan isinya pun tentang agama syi’ah.. tapi masih aja orang2 berpendapat boleh demi ilmu lah, ada kebaikan lah, dll dsb..

  duh.. seandainya pada tahu kalo belajar sufi saja membuat orang pintar di pagi hari menjadi idiot di sore harinya..

  apalagi kalau belajar biangnya sufi (agama syi’ah)?

  menjadi smart bukannya mempelajari ilmu yg salah, tapi dg mempejari kebenaran..

  ilmiah bukannya mempelajari agama syi’ah yg sumbernya tak jelas dan saling bertentangan mengenai satu hal antara berbagai nara sumber..

  naudzubillaa min dzaalik..

  semoga Allah Azza wa Jala menunjukkan kepada kita yang benar itu benar dan yang salah itu salah dan menetapkan kita di atas al-Qur’an & as-Sunnah sebagaimana yang dipahami oleh as-Salaf as-Shalih..

  amiin,..

  Sama aja seperti ini, ingin mengetahui bahayanya narkoba, maka dia nyoba dulu memakai narkoba,..
  Ya, bukannya bisa menghindar dari narkoba, malah kecanduan narkoba,

  Harusnya kalau kita punya otak yang jernih, hati yang sehat, maka tentu bisa memilih mana pilihan yang bermanfaat untuk kita,

  Balas
 15. saya baru tahu tentang syiah ini…
  dan sebelum saya mengetahui syiah ini saya pernah baca salah satu buku syiah ini di toko buku gramedia…
  tapi waktu itu yang ada difikiran saya waktu itu “Kok ada buku tentang islam isinya kayak gini??”

  wah ini bahaya…

  tapi karena saya awam…

  dan ajaran buku itu tidak sesuai dengan faham saya jadi saya abaikan saja buku itu….
  tapi sekarang jadi tahu….

  Syukron ya udah bagi ilmu…..

  Alhamdulillah, mudah2an banyak kaum muslimin yg tersadar dari tidur lelapnya,… syiah sudah didepan mata,. dan mereka berusaha merangkul kaum muslimin tuk dukung mereka,.

  Yang sdh banyak terpengaruh adalah warga NU, apalagi pimpinan PBNU sndiri mendukung syiah,. padahal KH Hasyim asyari sebagai pendiri NU mewanti2 akan bahaya syiah,..

  Balas
 16. Alhamdulillah. . .ada yang membongkar dusta syiah penghina wanita dengan dalih nikah mut ah alias zina terselubung.

  Mudah-mudahan semakin banyak kaum muslimin yang tersadarkan akan makar syiah ini,

  Balas
 17. Assalammuallaikum…
  Yg masih ‘ngeyel’ dan berserah memeluk syiah,saya yg awam mau bertanya,ridho ngk istri/anak antum dimut’ah ???

  Didalam benak antum pasti bertanya tanya (ajaran macam apa ini sebenarnya???)

  Jawabanya yg mungkin paling tepat adalah (ajaran setan)
  Bukan hanya dari sekedar buku” seperti yg dirangkum diatas,dan dari sekian banyak bukti”

  cukuplah negara suriah jadi pelajaran bagaimana ketika rezim assad yg notabenenya syiah membatantai orang orang sunni.

  Balas

Silahkan tinggalkan komentar di sini