Hayu Urang Diajar Basa Arab, Anu Mangrupikeun Basa Alquran Sareng Sunnah, Tur Basa Islam

Pentingna Basa Arab Numutkeun Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah

شيخ اﻹسلام ابن تيميّة – رحمه الله -: “فإنّ اللسان العربي شعار اﻹسلام وأهله ، واللغات من أعظم شعائر اﻷمم التي بها يتميّزون ‏” اقتضاء الصراط المستقيم ص 203 .

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah -rahimahullah- nyarios :

“Saenyana Basa Arab mangrupikeun Syi’arna Islam jeung Umat Islam, sedengkeun Basa-basa teh mangrupikeun syi’ar anu pang ageungna piken umat-umat; anu mana aranjenna bisa ngabedakeun diri (bari barangga).” (Iqtidha Ash Shiraat Al Mustaqiim, halaman 203).

وقال – رحمه الله – أيضا: “معلومٌ أنّ تعلمَ العربية وتعليمَ العربية فرضٌ على الكفاية، وكان السلف يؤدّبون أوﻻدهم على اللحن، فنحن مأمورون أمرَ إيجابٍ أو أمرَ استحبابٍ أن نحفظ القانون العربي، ونُصلح اﻷلسن المائلة عنه، فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسنّة، واﻻقتداء بالعرب في خطابها، فلو تُرك الناس على لحنهم كان نقصاً وعيباً”. الفتاوى 252-32 .

Anjena oge nyarios :

“Tos pada uninga yen diajar basa Arab jeung ngajarkeunnana teh hukumna fardhu Kifayah, malih mah Ulama Salaf (kapungkur) sok ngabenerken budak-budakna tina kasalahan pangecapan (basa Arab).

Mangka urang diparentahkeun kalayan parentah anu Wajib atanapi Sunat pikeun ngajaga kaedah-kaedah basa Arab jeung ngabenerken lisan tina panyimpangan kaedah basa Arab; supados urang baris tiasa ngajaga metode mikahartos AlQuran sinareng Sunnah, jeung hal eta mangrupikeun bentuk tuturut Arab dina perkawis basana.

Mun tea mah jalma dianteup kitu wae dina kasalahan basana, mangka hal eta mangrupikeun hiji kakirangan jeung ‘aib.” (Al Fataawaa 32/252).

وقال أيضاً – رحمه الله -: ” اعلم أنّ اعتياد اللغة يؤثر في العقلِ والخلقِ والدينِ تأثيراً قويّاً بيّناً، ويؤثر أيضاً في مشابهةِ صدرِ هذه اﻷمّةِ من الصحابةِ والتابعين، ومشابهتهم تزيد العقلَ والدينَ والخلقَ، وأيضاً فإنّ نفس اللغة العربية من الدين ، ومعرفتها فرض ٌواجبٌ، فإنّ فهم الكتاب والسنّة فرضٌ، وﻻ يُفهم إﻻّ بفهم اللغة العربية، وما ﻻ يتمّ الواجب إﻻّ به فهو واجب”. اقتضاء الصراط المستقيم ص 207.

Anjenna oge nyarios :

“Anjen kudu apal! Yen ari ngabiasakeun nganggo basa Arab; baris ngaruhan kana akal, akhlaq, jeung agama kalayan pangaruh anu kuat tur gede. Jeung baris ngaruhan kana proses nyarupaan ka generasi awal umat ieu, nyaeta generasi para Sohabat jeung para Taabi’in (muridna para Sohabat). Sedengkeun nyarupaan aranjeunna baris nambahan akal, agama jeung akhlaq.

Kitu deui ari basa Arab eta mangrupikeun bagean tina agama, jeung apal basa Arab teh hukumna Fardhu tur Wajib; (Margi) faham kana Alquran jeung Sunnah hukumna fardhu, jeung ari (Alquran jeung Sunnah) eta moal bisa dipikahartos iwal ti ku basa Arab. Sedengken (aya kaedah nyebatkeun) yen ’mun aya kawajiban anu teu bisa kacumponan iwal ti ku hiji perkara, mangka perkara eta teh hukumna janten wajib oge.” (Iqtidha Ash Shiraat Al Mustaqiim, halaman 203).

========================

Diterjemahkeun ku: Muhammad Hilman Alfiqhy

sumber : https://www.facebook.com/MocHaMmAd.HILMAN.aLfiQhY/posts/10209485034506241

Terms:

diajar tina kasalahan facebook (1)...

Satu pemikiran pada “Hayu Urang Diajar Basa Arab, Anu Mangrupikeun Basa Alquran Sareng Sunnah, Tur Basa Islam”

Silahkan tinggalkan komentar di sini