Kenapa Syiah Mencela Sahabat Nabi? Generasi yang dibina langsung oleh Rasulullah..

kisah-sahabatSyi’ah Mencela Sahabat Nabi

Para pembaca yang semoga dirahmati oleh Allah, di antara aqidah Ahlus Sunnah adalah kita mencintai para sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, namun tidak berlebihan dalam mencintai salah seorang di antara mereka. Kita juga tidak boleh berlepas diri (antipati) terhadap seorang pun dari mereka. Kita membenci orang yang membenci dan menjelek-jelekkan mereka. Kita pun hanya menyebut mereka dalam kebaikan. Mencintai mereka adalah bagian dari agama, begian dari iman, dan salah satu bentuk ihsan. Sedangkan membenci mereka adalah kekufuran, kemunafikan, dan sikap melampaui batas. (Aqidah Ath-Thohawiyyah).

Sahabat, Generasi Terbaik Umat Islam

Setelah kedudukan sebagai Nabi, tidak ada lagi kedudukan yang lebih tinggi dan lebih mulia dibanding kedudukan suatu kaum yang telah diridhai Allah untuk mendampingi Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam dan untuk menjadi pembela agama-Nya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda yang artinya, “Sebaik-baik manusia adalah generasiku (sahabat), kemudian generasi sesudahnya, dan sesudahnya lagi.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Pada diri sahabat telah terkumpul kelebihan dan keutaman yang banyak. Mereka adalah orang yang lebih dahulu masuk Islam. Mereka adalah orang yang mendampingi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam berhijrah dan berperang, serta melindungi beliau. Mereka berjihad menghadapi musuh ketika cuaca sangat terik menyengat, padahal mereka sedang berpuasa. Mereka pula yang menyebarkan agama Islam ini ke berbagai wilayah. Oleh karena itu, umat Islam ini telah sepakat bahwasannya para sahabat radhiyallahu ‘anhum lebih mulia daripada orang setelah mereka dari umat ini, dalam segi ilmu, amal perbuatan, pembenaran, dan persahabatan dengan Rasulullah.

Karena tingginya kedudukan para sahabat pula, sampai-sampai harta yang mereka sumbangkan, demi mencari keridhaan Allah dalam situasi dan kondisi sesulit apapun, merupakan suatu amal yang tidak mungkin terjadi pada seorang pun dari umat ini dan tidak pula semisal ukuran pahalanya.

Rasulullah bersabda,

“Janganlah kalian mencela sahabatku. Karena demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya, kalau salah seorang di antara kalian menafkahkan emas sebesar gunung Uhud, maka nilainya tidak akan mencapai satu mud (segenggam tangan) salah seorang mereka, dan tidak juga separuhnya.” (HR. Bukhari)

Syi’ah, Musuh Umat Islam

Namun sayangnya, telah muncul suatu kelompok (agama) yang menamakan dirinya dengan Syi’ah. Mereka mengaku muslim, akan tetapi mereka sangat membenci para sahabat radhiyallahu ‘anhum.

Mereka mengkritik, mengecam, dan akhirnya berani mencela beberapa tokoh dari sahabat, serta merendahkan martabat mereka. Apabila mereka menyebutkan salah seorang sahabat, bukannya mengatakan radhiyallahu ‘anhu (semoga Allah meridhainya) untuk mendoakan mereka, tetapi justru mengatakan la’natullah ‘alaihi (Semoga Allah melaknatnya).

Bahkan yang lebih parah lagi, mereka sampai mengkafirkan seluruh sahabat kecuali beberapa orang saja, seperti Salman Al Farisi, Miqdad Al Aswad, dan Ammar bin Yasir radhiyallahu ‘anhum. Untuk mendukung pemikirannya ini, mereka juga berani membuat hadits-hadits palsu tentang kejelekan sahabat tertentu atas nama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Padahal, ketika mereka mencela sahabat, secara tidak langsung mereka juga telah mencela Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Karena jika para sahabat itu kafir dan fasik, jelas hal itu mencela Rasulullah. Karena agama seseorang itu tergantung pada agama teman-temannya.

Seseorang bisa dicela gara-gara temannya, jika temannya itu jelek. Secara tidak langsung pula, mereka telah mencela Allah. Allah telah memilih dan mempercayakan risalah yang paling utama kepada Rasulullah, padahal pergaulan beliau adalah dengan orang-orang kafir?!

Oleh karena itu kita meyakini bahwa celaan kepada sahabat adalah kedustaan besar kepada para sahabat, permusuhan kepada Allah, Rasul-Nya, dan syariat-Nya.

Salah seorang sahabat yang menjadi korban kejahatan orang-orang Syi’ah adalah Mu’awiyah bin Abu Sofyan radhiyallahu ‘anhu. Keharuman nama dan sejarah perjalanan beliau yang begitu indah dalam kitab-kitab hadits dan sejarah yang terpercaya, telah dinodai oleh goresan tangan para pendusta yang memutarbalikkan sejarah.

Ironisnya, virus pemikiran yang sangat keji ini telah lama subur dalam buku-buku pendidikan sejarah pada berbagai tingkatan madrasah di negeri kita. Sehingga semenjak dini anak-anak telah dibina untuk membenci seorang sahabat bernama Mu’awiyah.

Dalam gambaran mereka, Mu’awiyah adalah musuh bebuyutan Khalifah Ali bin Abi Thalib!

Mu’awiyah adalah seorang yang menghalalkan darah saudaranya hanya karena ambisi kekuasaan!

Dan gambaran-gambaran mengerikan lainnya.

Mereka telah tertipu dengan hadits-hadits palsu tentang celaan terhadap Mu’awiyah buatan orang Syi’ah yang memang terkenal pendusta.

Sejahat itulah orang-orang Syi’ah dalam membenci dan mencela beliau. Padahal, beliau adalah salah seorang sahabat Nabi.

Bahkan, beliau dikenal termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadits dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Beliau termasuk penulis wahyu untuk Rasulullah. Sampai-sampai Rasulullah telah berdoa untuk beliau,

“Ya Allah, jadikanlah dia penunjuk dan yang diberi petunjuk. Tunjukilah dia, dan berilah manusia petunjuk karenanya.” (HR. Bukhari, Tirmidzi, dan Adz-Dzahabi. Hadits hasan shahih)

Demikianlah sedikit penjelasan tentang keutamaan sahabat Rasulullah dan kekejian kaum Syi’ah yang mencela sahabat. Akhirnya, ya Allah saksikanlah bahwa kami mencintai sahabat Nabi-Mu dan berlepas diri dari perilaku kaum Syi’ah yang mencela para sahabat Nabi-Mu.

***

Catatan Redaksi:

Ikhwah sekalian, tulisan ringkas di atas merupakan sedikit dari kesesatan dan kejahatan agama Syi’ah (Rafdhoh). Ketahuilah wahai saudaraku, risalah agama Islam sampai kepada kita melalui perantara para sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.

Para sahabatlah yang mendampingi dan berjuang dengan mengorbankan segala harta dan jiwa mereka membantu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dalam menyebarkan dakwah Islam dan menegakkan kalimat tauhid Laa ilaaha illallah.

Para sahabat lah yang telah membenarkan risalah yang dibawakan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ketika kaum kafir dan musyrik mendustakannya. Allah ‘Azza wa Jalla telah memuji para sahabat di dalam kitab-Nya yang mulia Al-Qur’anul Karim. Dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam juga telah memuji para sahabatnya di dalam haditshadits beliau.

Setelah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam wafat, para sahabat lah yang meneruskan risalah keislaman ini, mereka menyebar ke seluruh dunia dalam rangka mengajak umat manusia kepada Islam.

Dan sekarang, para anak cucu Majusi (agama Syi’ah Rafidhoh) telah lancang mencela, melaknat, dan mengkafirkan para sahabat –radhiallahu ‘anhum ajma’in-. Secara tidak langsung para anak cucu majusi (agama Syi’ah) telah mengkafirkan seluruh kaum muslimin karena islam yang kita anut ini sampai kepada kita melalui dakwah para sahabat yang notabene telah dikafirkan oleh agama Syi’ah!

Oleh karena itu wahai saudaraku, janganlah kita tertipu oleh slogan-slogan kosong agama Syi’ah yang ingin membentuk opini “Kesatuan antara Sunni dan Syi’ah”.

Slogan tersebut adalah slogan kosong yang lahir dari kelicikan para anak cucu majusi tersebut.

Ketika mereka minoritas di suatu negara, mereka berusaha mengambil hati kaum muslimin di negara tersebut dengan menampakkan topeng mereka dan menyembunyikan borok mereka di balik itu, sehingga seolah-olah yang terlihat adalah hal-hal yang baik.

Tidaklah heran, karena salah satu aqidah mereka adalah taqiyyah, yaitu menampakkan sesuatu yang bertentangan dengan apa-apa yang mereka sembunyikan di hati mereka.

Ya, sama persis dengan aqidahnya orang-orang munafik!

Jika slogan “Kesatuan antara Sunni dan Syi’ah” berhasil mereka bentuk, maka mereka para anak cucu majusi tersebut akan semakin leluasa menancapkan kuku-kuku kesesatan mereka kepada kaum muslimin.

Waspadalah saudaraku, waspadalah! jagalah aqidah kita dan aqidah keluarga-keluarga kita dari cengkeraman aqidah sesat agama Syi’ah! Janganlah kita lengah walau sekejap! marilah kita bahu membahu sesuai dengan kemampuan kita, menjelaskan kepada ummat tentang bahaya Syi’ah.

Related Website:

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai agama Syi’ah, silakan buka website www.hakekat.com yang menjelaskan hakekat tersembunyi agama Syi’ah.

***

Penulis: Muhammad Saifudin Hakim
Artikel dari : http://muslim.or.id/manhaj/syiah-mencela-sahabat-nabi.html

You May Also Like

8 Comments

 1. kalau di baca dari sejarah nya syiah tak jauh bedanya dengan si yahudi yaitu senang berbohong demi tercapai tujuannya. tanpa peduli dampak dan akibatnya pada orang lain dari kebohongannya. mungkin juga ada keterkaitan keyakinan ada hubungan satu nenek moyangnya, sehingga mereka kompak untuk menghancurkan syariat rasullulah. dengan berbuat kebohongan dalam hal apapun. sungguh luar biasa si syaitan cara mencari serdadu nya.

 2. Bismillah

  …Hanya kepada Alloh Azza Wa Jalla kami memohon petunjuk…

  ini ana suguhkan bukti bahwa aqidah SYIAH adalah salah satunya MENCACI MAKI PARA SAHABAT ROSULULLOH..Bukti busuk dan bau bangkai mulut orang2 SYIAH Di Indonesia..
  silahkan antum lihat dikolom komentar pada link berikut :

  http://www.youtube.com/watch?v=m8Gytv5x2b8

  copas link berikut,ana screen shoot perkataan org SYIAH ini :
  http://oi42.tinypic.com/2zsw6zt.jpg

  mereka (SYIAH) selalu mengelu-elukan penyatuan Sunni dan Syiah..bagaimana mungkin kita dapat hidup satu atap rumah dengan mereka..Kami (Sunniy) mencintai para sahabat Rosululloh dan ahlu bayt dgn cinta yg sewajarnya tanpa berlebih2an..tapi SYIAH malah MENCACI MAKI para sahabat Rosululloh..???menghina Istri Rosululloh sebagai PEZINA..Allohulmusta’an..anda yg awam akan SYIAH masih kurang percaya?? lihat sendiri ucapan busuk Ulama SYIAH kuwait (ini Ulamanya..apalagi pengikutnya..)bagaimana dia mencaci maki Aisyah ra Istri Rosululloh..pantaskah mereka kita sebut saudara muslim???

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2cwV9zQ9ZmQ

  ribuan Sunniy dibunuh di SURIAH oleh para alawiyin (bashaar al-ashaad laknatulloh) alias SYIAH NUrsaiyah..semoga Alloh TA’ala melaknat dan menghancurkan mereka (SYIAH)..

  Bagi antum2 yg blum faham apa itu SYIAH silahkan baca referensi di blog ini ..INsyaa Alloh Ta’ala bermanfaat..Jangan terperdaya oleh SYIAH..SYIAH bukan ISlam..SYIAH adalah Agama Tersendiri

 3. memang sangat banyak saudara kita kaum Muslimin terpedaya dengan slogan sesat “Persatuan Sunni – Syi’ah” ini..

  apalagi yang merasa intelek, banyak baca buku, dan “punya jiwa besar”..

  mereka akan katakan orang-orang yg memperingatkan bahaya Syi’ah Rafidhah sebagai paranoid, baru belajar agama, berpandangan sempit dll..

  padahal bukan itu ukurannya..

  kebenaran adalah apa-apa yg datang dari Allah Ta’ala & Rasuul-Nya sebagaimana yg dipahami para Shahabat.

 4. intinya syiah itu berbahaya..jangan sampai ada celah buat syiah di Indonesia

  Betul,. dan jika syiah berkuasa, maka tragedi suriah bisa saja menimpa,.

  Kita berlindung kepada Allah dari makar orang2 syiah, mudah2an Allah membalas semua makar mereka dimanapun berada,

 5. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

  Semoga rahmat dan kebaikan Allah selalu tercurah kepada diri antum.

  Mohon pencerahan dan penjelasan selengkapnya mengenai syubhat terhadap sahabat Nabi yang bernama samurah bin jundub sebagaimana terdapat pada web berikut ini :

  1. http://blog-simpatisan-syiah.wordpress.com/2009/06/11/sahabat-nabi-yang-menjual-khamr-dan-tahrif-imam-bukhari/
  2. http://blog-simpatisan-syiah.wordpress.com/2010/08/07/hadis-sahabat-nabi-yang-masuk-neraka-samurah-bin-jundub/
  3.http://blog-simpatisan-syiah.wordpress.com/2011/08/17/riwayat-kezaliman-samurah-bin-jundub-contoh-keadilan-sahabat/

  Terima kasih atas pencerahan dan penjelasannya

  Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

  Wa’alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh

  Setelah saya membaca blog tersebut, saya mengambil kesimpulan itu adalah blog orang-orang syiah, mereka berusaha menjelek-jelekkan para sahabat, mencari aib kitab shahih bukhari, dengan tujuan agar kaum musliminpun ikut-ikutan mencacati para sahabat dan kitab shahih bukhari,

  berikut tanggapan tentang kisah sahabat samurah bin jundub yang menjual khamr

  Jual Beli Khamr
  Khamr adalah segala sesuatu yang memabukkan, baik terbuat dari anggur, tomat atau bahan-bahan lainnya, apapun namanya, baik dulu maupun sekarang. Jual beli khamr adalah haram menurut kesepa-katan para ulama, berdasarkan hadits:

  “Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamr dan bangkai.” (Muttafaqun ‘alaih dari Jabir bin Abdillah )
  Pendapat yang membolehkannya adalah batil dan nyleneh. Demikian pula pendapat Abu Hanifah yang membolehkan seorang muslim mewakilkan jual beli khamrnya kepada kafir dzimmi. Semuanya batil dan bertentangan dengan hadits di atas.

  Kejanggalan: Dalam Shahih Al-Bukhari diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas , beliau berkata: “Si fulan telah menjual khamr.” Maka ‘Umar bin Al-Khaththab berkata: “Semoga Allah memerangi si Fulan.”

  Disebutkan dalam Shahih Muslim dan lainnya bahwa si fulan tersebut adalah shahabat Samurah bin Jundub . Bagaimana dengan perbuatan beliau ini?

  Jawabannya: Para ulama menyebut-kan beberapa udzur untuk shahabat tadi, di antaranya:
  1. Beliau mengambil khamr tadi dari upeti Ahli Kitab, lalu beliau jual lagi kepada mereka.
  2. Beliau tahu keharaman khamr, namun tidak tahu keharaman jual beli khamr.
  3. Beliau menjual sari anggur kepada seseorang yang kemudian mengolahnya menjadi khamr.
  4. Beliau telah mengolahnya menjadi cuka, lalu menjual cuka tersebut.

  Dalam blog tersebut disebutkan imam bukhari merubah lafadz haditsnya, padahal tidak,

  oh iya, nama blog sengaja saya hapus, bnyk syubhat dalam blog trsebut

  1. Alhamdulillah, terima kasih atas penjelasan akhie…, tetapi dapatkan akhie sebutkan para ulama yang memberi udzur tersebut beserta kitabnya?, mohon maaf, hanya sekedar untuk memperkuat dalil dalam menghadapi syubhat tersebut.

   Silahkan baca kitab fathul bari, syarah shahih bukhari, kan hadits tsb ada di shahih bukhari juga, dan syarah shahih bukhari adalah kitab fathul bari yg ditulis oleh Ibnu Hajar Al asqalani,

 6. Assalamu’alaikum wr wb…baru saja pemilihan legislatif selesai dan kita tahu ada beberapa tokoh syi’ah lolos sebagai anggota dewan…ini salah satu pertanda bahwa di negri ini banyak masyarakat kita khususnya yg beragama islam buta terhadap tokoh yg nyata nyata syi’ah menjadi pilihan mereka…supaya tidak terjadi/minimal bisa menggagalkan mereka masuk kedalam pemerintahan bolehkah akhie memberikan daftar siapa2 tokoh2 yg nyata nyata sebagai syiah…mohon kirim ke email….terimakasih wassalamu’alaikum wr wb..

  wa’alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh,
  silahkan klik link ini

 7. saya bukan orang baik, sholat masih bnyk bolong nya, baca alquran masih gagap, tp setidaknya saya tau bobrok dan jahat nya syiah

Silahkan tinggalkan komentar di sini