Karena Wanita Begitu Berharga

Berikut ini saya nukilkan sebuah artikel tentang gerakan emansipasi wanita,.. Insya Allah berurutan, kemudian di bagian terakhir dari nukilan ini adalah sebuah kesimpulan yang sangat penting, apa itu??? baca saja sampai selesai…

Musuh-musuh Islam, lebih-lebih Yahudi dan Nasrani, sangat iri dan benci (jika kaum muslimin kuat). Disesatkannya para muslimah, yg mereka ini adalah pendidik generasi, tentu dapat mengakibatkan berbagai macam kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Merekalah yang memunculkan propaganda emansipasi wanita seolah-olah para wanita (khususnya muslimah) tertindas dan diperlakukan tidak adil oleh agamanya. Para kaum feminis sering menyerukan propaganda emansipasi dan persamaan derajat ”berikanlah kepada kaum wanita HAK-HAKnya ‘. Padahal Allah telah memuliakan kaum wanita muslimah, telah mengangkat kedudukannya, dan telah memberikan secara penuh hak-hak kebebasannya.

Dalam Islam, wanita sangat dimuliakan oleh Allah dan terjaga dengan risalah dan syariat yg mulia.

Syariat mendudukkan wanita pada tempat yang mulia dalam masyarakat di berbagai sisi kehidupan, mulai dari masa anak-anak, menikah, sebagai ibu rumah tangga, anggota masyarakat.

Berikut Ini Hak-Hak Dan Keistimewaan Yg Diberikan Islam Kepada Wanita, Antara Lain :

1. Islam menghormati perempuan sebagai anak dan mempunyai hak yg sama dlm memperoleh kasih sayang.

Samakanlah antara anak-anakmu di dalam pemberian. Seandainya aku boleh melebihkan seseorang atas yg lain, pasti aku akan melebihkan anak wanita.” (HR.Baihaqi)

2. Islam menghimbau agar kita memberikan pengajaran kepada kaum perempuan

Barangsiapa yg mempunyai 3 anak perempuan, atau 3 saudara perempuan, atau 2 anak perempuan atau 2 saudara perempuan, lalau ia didik dengan sebaik-baiknya dan menikahkan mereka, maka baginya adalah Surga.”

3. Islam telah menjadikan kedudukan ibu sebagai orang yg paling berhak untuk dihormati dan diperlakukan dengan baik.

Dalam hadis riwayat Bukhari&Muslim (intinya) penyebutan ibu sebagai orang yg paling berhak untuk diperlakukan dgn baik hingga 3x, baru setelahnya penyebutan ayah.

Sebagian penyair mengatakan : Seorang ibu adalah sekolahan, Jika anda menyiapkannya Berarti anda menyiapkan generasi yang baik. Seorang ibu adalah guru pertama …….
4. Islam memerintahkan agar menghormati kaum perempuan sebagai istri dan bergaul secara ma’ruf.

… Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (An-Nisa:19)

“Orang mukmin yg paling sempurna imannya adalah yg paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yg paling baik terhadap istrinya.” (HR.Tirmidzi, Abu Daud, Hasan Shahih).

Tidaklah memuliakan perempuan kecuali orang yg mulia, dan tidaklah menghinakan perempuan kecuali orang yg hina. (HR.Ibnu Asakir)

-Kepemimpinan kaum pria tidaklah untuk merendahkan kehormatan dan harga diri wanita. Ia hanya sebatas kemaslahatan, bahkan wanita tidak wajib menaatinya dalam hal maksiat. Dan suami tidak boleh menyakiti istrinya dan bertindak otoriter/sewenang-wenang. Kalaupun di Indonesia banyak terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga itu dikarenakan jauhnya para suami dari ajaran Islam yg benar.

Rasululah bersabda (intinya): ‘Setiap jiwa dari anak cucu Adam mempunyai pemimpin, laki-laki adalah pemimpin keluarganya, dan perempuan adalah pemimpin rumahnya.”

-Seorang suami wajib mengajarkan pokok-pokok ajaran agama kepada istri dan keluarganya

Dan dia (Ismail) memerintahkan keluarganya mengerjakan sholat, menunaikan zakat… (QS.Maryam:55)

5.Termasuk bukti pemuliaan Islam terhadap wanita adalah Allah menyebutkan dalam Al-Qur’an berbarengan dengan laki-laki,

sebagaimana firman-Nya Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin[1218], laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. “(QS.Al-Ahzab:35)

6. Surat An-Nisa.

Surat ini menceritakan beberapa perkara penting yang berkaitan dengan wanita, keluarga, daulah dan masyarakat, dan inti surat itu adalah menceritakan tentang wanita dan hak-haknya. (nggak ada surat Ar-Rijal/laki2 kan? )

7. Mahar dibayar oleh seorang calon suami sebagai hak calon istrinya, bukan untuk ayahnya.

8. Bebasnya seorang wanita memilih calon suaminya.

Rasulullah bersabda:”Seorang gadis tidak boleh dinikahkan kecuali ada izin darinya, demikian pula seorang janda sehingga ia dimintai persetujuan….”(HR.Bukhari)

9-Wanita boleh memakai emas dan sutra, sedangkan bagi laki-laki dilarang

(yg cowo’ jangan ngiri ya :->)

10. Dalam masalah berda’wah

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar,…(QS.At-Taubah :71)

Bersambung ke : Muslimah Bekerja

You May Also Like

2 Comments

 1. setuju………….
  wanita adalah tiang negara………jatidiri suau bangsa sangat ditentukan oleh karakter wanitanya…

  Jatidiri suatu bangsa ditentukan oleh wanitanya,

  Jika wanitanya banyak yang rusak, maka akan rusak tatanan didalam suatu negara tersebut,..

  Dan emansipasi wanita dinegara barat sana digerakkan oleh wanita-wanita yang dinegeri barat itu memang ditindas, tidak dihargai, dijadikan barang dagangan, barang pajangan, di eksploitasi tubuhnya, sehingga wanita dibarat itu sangat murah harga dirinya, bisa dinikmati oleh siapa saja,

  Mereka menggerakkan gerakan emansipasi wanita, yaitu supaya mereka tidak diinjak-injak lagi,

  Sedangkan di negara islam, wanita begitu mulia, jadi nggak perlu emansipasi lagi,… semuanya sudah dicukupkan di dalam islam…

  Makanya, emansipasi??? nggak perlu tuh….

  Wanita sudah begitu mulia dengan islam,

  Adakah yang lebih memuliakan wanita melebihi islam memuliakan wanita??

  Tidak ada….

Silahkan tinggalkan komentar di sini