Mataram

Masjid Aisyah (Islamic Centre Al-Hunafa) Lawata Mataram
Jalan Soromandi No 1A Lawata Mataram.

Kajian Rutin
Ahad Ba’da Magrib-Isya’ : Ustadz Fakhruddin, Lc / Tazkiyatun Nufus
Senin : Ustadz Mizan, Lc / Mulakkhos Kitab Tauhid
Selasa : Ustadz Masyhuri, Lc / Aqidatus Salafash Haab al-Hadits
Rabu : Ustadz Sofyan Bafin Zen / Sirah Nabawiy
Kamis : Ustadz Ahmad Yani, Lc / Hadits-Hadits Nabi
Jum’at : bergatian dan bersifat tematik
Sabtu : Ustadz Fauzi Athar / Al-Wajiz fil Fiqh

sumber :